BIBLIOGRAPHY

The author does not endorse the resources in extenso. It is their quoted scope to be relevant to the thesis. The work never required and will not solicit experimental study. All findings are based on legal, published resources listed here.

Akmajian, A., Demers, R., and Harnish, R. M. 1985. Linguistics: An Introduction to Language and Communication. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Bryan, T. H. and Bryan, J. H. 1986. Understanding Learning Disabilities. Mountain View, Cal.: Mayfield Publishing Company.

Burkhanov, I. 1998. Lexicography. A Dictionary of Basic Terminology. Rzeszów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Comrie, B., Matthews S. and Polinsky M. 1998. Atlas języków. Pochodzenie i rozwój języków świata. Poznań: Atena.

Crystal, D. 1976. Child Language, Learning, and Linguistics. London: Edward Arnold.

Crystal, D., Fletcher, P., and Garman M. 1976. The Grammatical Analysis of Language Disability. London: Edward Arnold.

Ciarkowska, W. 1993. “Aktywność układu sercowo-naczyniowego”. In Sosnkowski, T. and Zimmer, K. (eds.) Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Damasio, A. 2000. The Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness. MIT Press.

Goleman, D. 1997. Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań.

Grabowska, A., Budohoska, W. 1995. “Procesy percepcji”. In Tomaszewski T. (ed.) Psychologia ogólna. Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jassem, W. 1987. The Phonology of Modern English. Warszawa: PWN.

Jurkowski, A. 1986. “Ontogeneza mowy i myślenia”. In Przetacznikowa M. (ed.) Biblioteka Psychologiczna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kępiński A. 1972. Schizofrenia. Warszawa: PZWL.

Kozielecki, J. 1995. “Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji”. In Tomaszewski T. (ed.) Psychologia ogólna. Vol. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kubiński, W. 1999. Word Order in Polish and English. On the Statement of Linearization in Cognitive Grammar. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kurcz, I. 1992. “Pamięć. Uczenie się. Język”. In Tomaszewski T. (ed.) Psychologia ogólna. Vol. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Laing, R. D. 1999. Podzielone ja. Poznań: Dom Wydawniczy “Rebis”.

Lindsay P.H., Norman D.A. 1991. Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maciejewski, W. 1996. O przestrzeni w języku. Poznań: Adam Mickiewicz University Press.

Payne, G. V., Isaacs L. D. 1991. Human Motor Development. Mountain View, Cal.: Mayfield Publishing Company.

Pazukhin, R. 1996/97. Topics in Semiotics and Linguistics. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Piaget, J. 1992. Mowa i myślenie u dziecka. Warszawa: PWN.

Puppel, S. 1996. A Concise Guide to Psycholinguistics. Poznań: Bene Nati.

Puppel, S. 1994. Some aspects of the monitoring (regulation) function in speech production. Poznań: Studia Anglica Posnaniensa, XXVIII.

Puppel, S. 1992. The Dynamics of Speech Production. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Puppel, S. 1988. Aspects of the Psychomechanics of Speech Production. Poznań: Adam Mickiewicz University Press.

Sękowska, Z. 1985. Pedagogika specjalna. Warszawa: PWN.

Styczek, I. 1983. Logopedia. Warszawa: Pańtwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szewczuk, W. 1984. Psychologia zapamiętywania. Badania Eksperymentalne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tłokiński, W. 1982. Mowa. Przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Vander, A. J., Sherman, J. H., and Luciano, D. S. 1985. Human Physiology, The Mechanisms of Body Function. New York: McGraw-Hill Book Company.

Wierzbicka, A. 1999. Język – umysł – kultura. Warszawa: PWN.

Wortman, C. B., Loftus, E. F., and Marshall, M. E. 1988. Psychology. New York: Alfred A. Knopf.

Zimmer, K. 1993. “Zmiany szerokości źrenicy”. In Sosnkowski, T. and Zimmer, K. (eds.). Metody psychofizjologiczne w badaniach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Young, J.Z. 1984. Programy mózgu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.